Gdańsk – 03/02/2017

KONFERENCJA NA TEMAT BRONI PALNEJ

we współpracy z

Zarejestruj się teraz!

Szanowni Państwo

Mając na uwadze obecny stan prac nad projektem oraz ogromne zainteresowanie ze strony wszystkich środowisk pragniemy zaprosić Państwa na Konferencję poświęconą planowanej Dyrektywie Unijnej dotyczącej broni palnej (zmiana dyrektywy Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni).

W ciągu tygodnia od ohydnych ataków terrorystycznych w Paryżu, w których została wykorzystana nielegalna broń, Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie broni palnej. Komisja Europejska, z zacięciem godnym lepszej sprawy, zaproponowała drakońskie obostrzenia skierowane w praworządnych obywateli, zmierzające do konfiskaty mienia oraz bezpowrotnego zniszczenia bezcennych artefaktów historycznych. Co więcej, naruszając własne przepisy, do dziś, Komisja Europejska nie przedstawiła żadnej Analizy Skutków Prawnych. W wyniku tych nieprzemyślanych działań, projekt został skrytykowany przez środowiska kolekcjonerskie, sportowe, rządy Państw Członkowskich i wielu Europosłów, co doprowadziło do zgłoszenia 1187 poprawek do oryginalnego tekstu oraz przedłużających się prac nad Dyrektywą, które trwają już ponad 12 miesięcy. I raczej nie zakończą się szybko.

Podczas konferencji dokonamy oceny skutków prawnych Dyrektywny na Polskę, jak i pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej. Pokażemy jej znikomy wpływ na nielegalny handel bronią. Pokażemy również, jakie są źródła pochodzenia nielegalnej broni palnej na rynku Europejskim i całkowitą bezradność planowanej Dyrektywy wobec działalności terrorystycznej. Konferencja stworzy możliwość zapoznania się z naszymi ustaleniami i ocenami. Pokaże, czy minimalny wpływ Dyrektywny na rynek nielegalnej broni, uzasadnia bezpodstawne karanie ponad 100 milionów obywateli Unii Europejskiej i możliwą likwidację ponad 580 tysięcy miejsc pracy. Prezentacje i dyskusje będą obejmować również zagrożenie dla bezcennych zbiorów broni historycznej posiadanej przez muzea i kolekcjonerów oraz broni niezbędnej do szkoleń w organizacjach proobronnych.








AGENDA KONFERENCJI 3 LUTEGO 2017

OTWARCIE KONFERENCJI

MINISTER
Kazimierz SMOLIŃSKI

Otwarcie konferencji

MINISTER
Jarosław STAWIARSKI

Otwarcie konferencji

 
 
 

KONFERENCJA – 10:15-12:35

POSEŁ
Anna FOTYGA

Aktualny stan prac nad dyrektywą oraz analiza skutków prawynch dyrektywy

POSEŁ
Edward CZESAK

Aktualny stan prac nad dyrektywą oraz analiza skutków prawynch dyrektywy

MINISTER
Tomasz ZDZIKOT

Stanowisko rządu w zakresie Projektu Dyrektywy

MINISTER
Jarosław STAWIARSKI

Prezentacja wpływu dyrektywy na środowisko strzeleckie w Polsce

MINISTER
Antoni MACIEREWICZ

Prezentacja wpływu dyrektywy na OT

MINISTER
Kazimierz SMOLIŃSKI

Prezentacja wpływu Dyrektywy na środowisko związane z organizacjami paramilitarnymi

EKSPERT ZEWNĘTRZNY

Prezentacja wpływu Dyrektywy na branżę ochrony mienia

Jakub OSIPÓW

Ułatwienie dostępu do broni na gruncie obowiązujących przepisów prawa

 
 

DYSKUSJA – 12:35-12:55

ZAKOŃCZENIE – 12:55-13:00

Tomasz W. STĘPIEŃ

Zakończenie konferencji

President & CEO of FIREARMS UNITED

 
 
 
 

PO GODZINIE 13:00 ODBĘDZIE SIĘ POKAZ DZIAŁAŃ FORMACJI PARAMILITARNYCH ORAZ LUNCH W FORMIE SZWEDZKIEGO STOŁU

Zapraszamy!

Konferencja odbędzie się:

DZIEŃ: Piątek, 3 Lutego 2017r.
GODZINA: 10:00 – 13:00
WEJŚCIE: Wolne. Prosimy o rejestrację internetową.
MIEJSCE: Gdańskie Centrum Strzeleckie
ul. Jaśkowa Dolina 114, 80-286 Gdańsk

Po godzinie 13:00 odbędzie się pokaz działań organizacji paramilitarnych.

NA KONFERENCJĘ SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ:
Poseł Kazimierz Smoliński
Tomasz W. Stępień – President & CEO Firearms United Global
Obronanarodowa.pl,Ruch na rzecz odbudowy Obrony Terytorialnej

Zarejestruj się!

Rejestracja zakończona.
Wszystkim biorącym udział w konferencji serdecznie dziękujemy za tak liczne zainteresowanie.


Rejestracja internetowa wymagana jest do wzięcia udziału w konferencji i prowadzona będzie do dnia 2 Lutego 2017 do godziny 12:00.

Partnerzy


FIREARMS UNITED

MON

MSWiA


FIREARMS UNITED zostało powołane w Październiku 2013 roku jako odpowiedź na “Action Plan on Firearms” przez byłą komisarz ds. wewnętrznych Cecilie Malmström i Task Force Firearms Fabio Marini. FIREARMS UNITED skupia ponad 100 millionów praworządnych posiadaczy broni w Europie. Włączając w to rezerwistów, myśliwych, strzelców sportowych, kolekcjonerów, dystrybutorów broni, producentów, osoby zawodowo zajmujące się ochroną, operatorów, strzelców oraz zwyczajnych obywateli, którzy są legalnymi posiadaczami broni.

Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji rządowej w dziedzinie obronności państwa. Kieruje on resortem obrony narodowej, w tym przede wszystkim całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowuje projekty założeń obronnych państwa oraz sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony.
Konstytucja RP przyznaje Ministrowi Obrony Narodowej prawo realizacji uprawnień prezydenta w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w czasie pokoju.

Polski urząd administracji rządowej utworzony w 2015, obsługujący ministra właściwego do spraw trzech działów administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Uczestnicy konferencji